Programs Chakkarapanthal

ഒരു വിഷാദ കവിതയായി നീനാകുമാരി - ചക്കരപ്പന്തൽ

കാണികളുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ട് നീനാകുമാരി. കാണാം 'ചക്കരപ്പന്തൽ'.

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.