Debate Super prime time

പച്ചക്കൊടിയിൽ വേഗത കൂടുമോ?

പച്ചക്കൊടിയിൽ വേഗത കൂടുമോ?- സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.