Debate Super prime time

എവിടെ നടക്കും ഈ നിയമലംഘനം?

ഇന്നലെ പൊലിഞ്ഞ ജീവനുകളുടെ പേരിൽ ഇത്ര വലിയ വിമർശനങ്ങളുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നാളെയും അസുര വാഴ്ച തുടരുമായിരുന്നവയാണ്..ചോരകണ്ടാൽ മാത്രം കണ്ണുതുറക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്..
Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.