Debate Super prime time

ഗുണ്ടകളെ പൂട്ടുമോ? - സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം

സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രിക്കുപോലും പറയേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പോരാ എന്ന്. DGPയുടെ സർക്കുലറുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നടപടികൾക്ക് വേഗം വയ്ക്കുമോ? സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.