Programs Doctor@2PM

താരനും മുടികൊഴിച്ചിലിനും പരിഹാരമുണ്ടോ?- ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം

താരനും മുടികൊഴിച്ചിലും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമോ?  ഹോമിയാപ്പതിക് കോസ്മറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ. കമൽ മാധവ് മറുപടി പറയുന്നു- ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം
Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.