News Kerala

പരിപ്പുവർ​ഗങ്ങളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറിയുമായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ഭക്ഷണം

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.