Gulf News

ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ചരിത്രമെഴുതി UAE

ഏറ്റവും നീണ്ട ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അയയ്ക്കുന്ന ആദ്യ അറബ് രാജ്യമായി യുഎഇ

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.