News India

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണത്തെ മറികടന്നു

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണത്തെ മറികടന്നു. 1000 പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് 1020 സ്ത്രീകള്‍ ആണ് പുതിയ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ നിരക്ക് കുറയുന്നതായും ദേശിയ കുടുംബ ആരോഗ്യ സര്‍വ്വേ.

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.