News India

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നു

ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ ആണ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുക. നഗര മേഖലയിൽ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾ തുറക്കാനാണ് അനുമതി നൽകിയത്. സ്കൂളുകളിൽ ഹാജർ നിർബന്ധമാക്കില്ല.

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.