News Kerala

2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ കൈവശമുള്ളവർ എന്തു ചെയ്യണം..?

2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് പിൻവലിച്ചതോടെ നോട്ടുകൾ കൈവശമുള്ളവർ എന്തു ചെയ്യണം

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.