News Kerala

കൊയ്ത്ത് പാട്ടിൽ താളം തുള്ളി കുട്ടനാടൻ വയലേലകൾ

കുട്ടനാട്ടിലെ വയലേലകൾ ഒരു കാലത്ത് കൃഷി പാട്ടുകളുടെ ഈറ്റില്ലമായിരുന്നു. കൊയ്ത് പാട്ടും നടീൽ പാട്ടുമെല്ലാം പണിയാളരിൽ വലിയ ആവേശമാണ് നിറച്ചിരുന്നത്. കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ അന്യം നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ കുട്ടനാട്ടിലെ സ്ത്രീകളായ കർഷക തൊഴിലാളികൾ സജീവമായി പരിശ്രമിക്കുന്നുന്നുണ്ട്.

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.