News Kerala

നവരാത്രി മഹാത്മ്യത്തിൽ ദേവീ സ്തുതിയുമായി പ്രീത കണ്ണൻ

വിദ്യയിലും, കർമ്മത്തിലും വരാൻ പോകുന്ന നീണ്ട ഒരു വർഷക്കാലത്തെ ആത്മസമർപ്പണമാണ് നവരാത്രി. നവരാത്രി മഹാത്മ്യത്തിൽ ഇന്ന് പ്രീത കണ്ണൻ ആലപിക്കുന്ന ഒരു ദേവീ സ്തുതി കേൾക്കാം.

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.