News Kerala

ഗവർണർക്ക് എണ്ണിയെണ്ണി മറുപടി പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ News Lens

ഗവർണർ തരംതാണ രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുത്. വാക്കുകളിൽ വിവേകം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലത്. ഗവർണർ പദവി അന്തസോടെ കാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി.
Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.