News Movies and Music

ട്രെൻഡ് റീക്യാപ് 2021

കോവിഡിന് ശേഷം പലമേഖലയിലും, സിനിമയിലും ഗാനങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. 2021 ൽ വന്ന വിവിധ മേഖലകളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. ട്രെൻഡ് റീക്യാപ് 2021 - പ്രത്യേക പരിപാടി.

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.