News World

മറ്റൊരു സേന കൂടിയുണ്ട് റഷ്യയോട് പോരാടാൻ - വേൾഡ് വൈഡ്

യുക്രൈനൊപ്പം മറ്റൊരു സേന കൂടി റഷ്യയോട് പോരാടുന്നുണ്ട്. ഐ ടി വിദഗ്ധരുടെ ആഗോള സേന. കാണാം 'വേൾഡ് വൈഡ്'.

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.