Programs Vakradrishti

സമരം തന്നെ സമരം!

സകലതിനും വിലകൂടുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിനും വില കൂടും. അപ്പോൾ സമരങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടും.

Watch Mathrubhumi News on YouTube and subscribe regular updates.